ES projektai

Projektas „MILTELINIO DAŽYMO ĮRANGA'“

Nr. KTR-977(10.6.1)

Įgyvendinant projektą, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, yra įsigyta: polimerizacijos (kaitinimo) krosnis, dažymo įranga ir dažų nutraukimo sienelė. Parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Verslo plano įgyvendinimo pradžia yra 2021-03-01.